چگونه از قرنطینه نجات پیدا کنیم؟(قسمت اول)

چگونه از قرنطینه نجات پیدا کنیم؟(قسمت اول) خب احتمالا شما هم مثل بقیه آدمایی که تو این کشور زندگی میکنید از این وضعیت بد قرنطینه خسته شدید و دنبال یه راه حل برای نجات ازش میگردید. همین اول کار بگم Read More